Bătaie de joc! Ministerul Educației a modificat calculul mediei de admitere în învățământul dual și profesional 2023 chiar în timpul anului. Schimbarea nu a fost anunțată

Ministerul Educației a dat-o din nou în bară! Calculul mediei de admitere în învățământul dual și profesional 2023, a fost modificată chiar în timpul anului școlar fără ca aceste schimbări să fie anunțate în prealabil.Citește și Revin examenele de admitere în liceu. Care va fi prima generaţie care nu va mai da Evaluare naţională„Pot garanta că Ministerul Educației, cât voi fi ministru, nu va abdica de la principiul predictibilității. (…) Urmărim echitatea, predictibilitatea în sistemul de educație”, a declarat Ligia Deca.Articolul 10 se modifică și va cuprinde:Art. 10. — Admiterea în învățământul dual se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere calculate în mod diferențiat, după cum urmează:a) situația în care prin procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri s-au organizat probe eliminatorii și s-au organizat și probe de admitere;b) situația în care prin procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri s-au organizat probe eliminatorii și nu s-au organizat probe de admitere;unde:MAID = media de admitere în învățământul dual;EN = media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;PA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7);EN = media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a.”

Îți recomandăm și

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *