Revin munții de gunoaie în Sectorul 1. Romprest a explicat motivul. Replica primarului Clotilde Armand

Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, de la USR, și-a încălcat protocolul semnat cu Romprest, susține Gândul.ro.Conducerea executivă a Romprest a transmis Primăriei și Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, vineri, o „Notificare de aplicare a clauzele contractuale privind reducerea cantității serviciilor prestate”, care a intrat în vigoarea de duminică, 16 octombrie 2022.„Având în vedere:– Debite restante istorice în valoare de 95,410,39L lei, la care penalitățile contractuale calculate sunt în valoare de 47,482,011 lei, înregistrând Ia data prezentei 745 zile de întârziere de la data emiterii primei facturi restante, pentru perioada iulie 2020 – mai 2021;– Debitele restante reprezentând facturile emise în valoare totală de 10.548.342,63 lei, pentru presetații curente din perioada 16.07 –1,5.08.2022, pentru care se înregistrează Ia dată prezentei depășiri ale termenelor de plata de peste 30 zile;În urmă încălcării de către Sectorul 1 a clauzelor agreate între părți privind achitarea la termenele asumate a facturilor emise pentru prestațiile operatorului delegat în baza Anexelor parte integrantă din Addendumul din data de 20.05.2022 la Protocolul 2, prin neachitarea la termen a facturilor emise pentru prestațiile curente, în valoare totală de 10,548,342.63 1ei,Va Notificăm prin prezența suspendarea aplicabilității Protocolului nr.2 din data de 12 noiembrie 2021 (și a Addendnmului din data de 20.05.2022Ia acesta) începând cu dată de 16.10.2022. În consecință, Părțile se repun în situația anterioară semnării protocolului din data de 27.08.2022, devenind incidentă reducerea cantității serviciilor prestate notificată prin adresa operatorului nr.2864 din dată de 22.06.2021. Romprest va presta programe de salubrizare stradală cu frecvente diminuate, începând cu data de 16.10.2022, ora 7.00. Programul de prestație diminuat va fi transmis în dată de 15.10.2022 către Poliția Locală Sector 1 – Direcția control urban.Operatorul delegat Romprest a respectat întocmai prevederile din protocolul semnat între părți, în interesul asigurării continuității serviciului.Singură obligație în sarcina autorității contractante în Protocolul mai sus invocat a fost aceea a asigurării finanțării continue a serviciului de către Sectorul 1, conform obligațiilor sale legale, prin achitarea la termenul asumat a facturilor emise pentru serviciile prestate în conformitate cu programele anexă la protocol. Or, Autoritatea contractantă a încălcat această singură obligație asumată, la dată prezentei înregistrându-se restante la plata facturilor curente aferente lunilor iulie și august 2022 în cuantum de peste 10,5 milioane de lei, facturi care au termenul de scadență depășit cu peste 30 zile, depășind cu mult cele 5 zile asumate de către Sectorul i prin Protocolul nr.2.Așadar, motivul suspendării acestui Protocol este neîndeplinirea de către Autoritatea contractantă a obligațiilor asumate.Pe perioada în care aceste circumstanțe, independente de voința operatorului, vor continuă să existe și vor produce efecte, Romprest nu poate fi făcut responsabil pentru orice nerespectare a vreunei obligații care îi revine în executarea contractului, culpa fiind integral în sarcina Autorității contractante, care nu înțelege să respecte obligațiile legale care ii revin privind organizarea și finanțarea serviciului, punând operatorul în imposibilitate de a își desfășura activitatea într-o manieră predictibilă și într-un cadru contractual coerent”, a transmis a transmis oficialul Romprest, pentru sursa citată. „Nu se pune problema reducerii frecvenţelor, iar cetăţenii trebuie să nu fie îngrijoraţi că vom avea din nou deşeuri pe străzi. Avem o controversă legată de suprafeţele declarate pentru prestaţii, sunt diferenţe de suprafeţe semnalate de Curtea de Conturi. Facturile vor fi însă plătite către Romprest cu aceste mici diferenţe”.

Îți recomandăm și

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *