Cât timp poți circula cu numerele roșii. Ce taxe trebuie să plătești și actele necesare pentru eliberare

Cât timp poți circula cu numerele roșii și cât te costă să le obții. Dacă în ultimii doi, pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări s-a putut circula cu numere provizorii sau numere roșii, așa cum mai sunt cunoscute, expirate, situația s-a schimbat având în vedere că 8 martie 2022 a fost ultima zi în care starea de alertă a mai produs efecte.

Cât timp poți circula cu numerele roșii. Preț și acte necesare

Înainte de pandemie, perioada în care șoferii puteau circula cu un autovechicul înmatriculat provizoriu (cu numere roșii) era de maximum 90 de zile. Situația s-a schimbat când România a trecut la starea de urgență, după care la cea de alertă.

Astfel, în ultimii doi ani, autovehiculele au putut circula cu același rând de numere provizorii, dacă avea asigurarea RCA valabilă, pe toată perioadă stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încertarea acestei stări.

Legea 55/2020, art. 4: „valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări“.

Cât timp poți circula cu numerele roșii

După cum menționam și mai sus, 8 martie 2022 a fost ultima zi în care starea de alertă a mai produs efecte. Pentru ca nu a mai fost prelungită, Guvernul României a anunțat ridicarea tuturor restricțiilor. Pe lângă restricții, pentru unii români au existat și câteva facilități de care acum nu mai beneficiază.

Cat timp poti circula cu numere rosii

Concret, începând din 9 martie 2022, ora 00:00, șoferii cu autovehicule înmatriculate cu numere provizorii au mai putut circula pe drumurile publice cu același rând de numere roșii pentru încă 90 de zile, cu condiția de a avea asigurarea RCA valabilă. Cum perioada de 90 de zile s-a încheiat, lucrurile revin la normal.

Astfel, autorizația provizorie și numerele roșii sunt valabile 30 de zile. Dacă proprietarul nu și-a putut înmatricula vehiculul în acest timp, mai poate face încă o cerere, pentru un alt rând de numere roșii ce sunt valabile încă 60 de zile.

Aceeași situație și pentru valabilitatea altor documente care au expirat în starea de alertă, M.A.I. făcând, acum ceva timp, următoarele precizări:

„Vă reamintim faptul că documentele (spre exemplu: cartea de identitate, permisul de conducere) a căror valabilitate a fost prelungită pe perioada stării de alertă, urmează să expire după o perioadă 90 de zile de la încetarea stării de alertă. În acest sens, structurile MAI responsabile pentru emiterea unor astfel de documente vor informa cetățenii cu privire la modalitatea eliberării acestora astfel încât să fie evitată aglomerația la ghișee“.

De ce acte ai nevoie pentru numere roșii în 2022

Pentru a obține un set de numere roșii de înmatriculare, vei avea nevoie de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  • Cererea solicitantului (o poți descărca de pe site-ul drpciv.ro);
  • Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;
  • Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie. În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie;
  • Actul de identitate al solicitantului, în original. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
  • Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife);
  • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife);
  • Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile;
  • Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Cât te costă să le obții?

Plăcuțele cu numere roșii costă, în 2022, 40 de lei iar taxa poate fi plătită pe loc la ghișeul unde se depun actele. Pe lângă această taxă se mai achită încă 13 lei pentru autorizația de circulație provizorie.

Îți recomandăm și

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *