Acte necesare dosar pensie boală 2022. Care sunt principalele condiții de acordare

Acte necesare dosar pensie boală 2022, condiții de acordare și beneficiari. Au dreptul la pensie de invaliditate persoanele care care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA, precum și bolilor obișnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Acte necesare dosar pensie boală 2022. Cine poate beneficia de pensie de invaliditate

Asigurații care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA și bolilor obișnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca, pot beneficia de pensie de invaliditate.

Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile legii, și asigurații care satisfac obligații militare. De asemenea, au dreptul la pensie de boală și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

Și, nu în ultimul rând, au dreptul la pensie de invaliditate cei care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză.

Beneficiarii pensiei de invaliditate

Aceștia pot beneficia de pensie de invaliditate indiferent de vechimea în muncă, pe toată durata invalidității, stabilită în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Acte necesare dosar pensie boala 2022

Potrivit art. 68 din Legea 263/2010, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, și care au realizat stagiu de cotizare.

Iată lista documentelor necesare înscrierii la pensie de invaliditate, după caz:

Procura specială urmează să fie emisă în următoarele condiții:

Acte necesare dosar pensie boală 2022, condiții de acordare și beneficiari. Au dreptul la pensie de invaliditate persoanele care care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA, precum și bolilor obișnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Condițiile de acordare a pensiei de invaliditate

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străînătate, procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu în condițiile prevăzute mai sus, dar și de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • Acte necesare dosar pensie boală 2022

  Atât pentru cetățenii străini, cât și pentru cetățenii români este valabilă procura specială emisă de notarii publici de pe teritoriul României.

  Îți recomandăm și

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *