Rugăciunea copiilor pentru părinți aflați la greutate

Rugăciunea copiilor pentru părinți aflați la greutate

Rugăciunea este modul de comunicare cu divinitatea. Atunci când eşti în impas, te rogi la Dumnezeu, atunci când i-ai cerut ajutorul şi ţi s-a îndeplinit dorinţa, este momentul să spui o rugăciune, însă de data asta de mulţumire.

Maica Domnului este cea căreia se adresează părinţii aflaţi la ananghie, atunci când copiii au probleme de sănătate.

Ce rugăciune să spui atunci când eşti părinte şi copilul tău are probleme de sănătate?

Rugăciunile pentru sănătatea copiilor sunt cele mai arzătoare, căci nimic nu este mai greu şi mai rău pentru părinţi decât momentul în care cel mic suferă.

Redăm în continuare versurile rugăciunii pe care o spun părinţii atunci când au nevoie de ajutorul Divinităţii pentru sănătatea celor mici.

“Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și ver­deața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bună­voia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult-în­durate Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău, și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți cei care se os­tenesc pentru mine și care m-au aju­tat vreodată cu sfatul și bunătatea lor.

Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dra­gostea mea fiască. Îți vorbește, Pă­rinte, inima mea de fiu (fiică), și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor celor pentru care Te rog; dăruiește-mi, Doamne, înțelep­ciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri și nici în bu­curie, învățătura Ta, cum că „binecu­vân­tările părinților întăresc casele fiilor”, și iarăși:

„Cunună bă­trânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor”. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Îm­pă­rate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea de orice rău, prin îm­pli­nirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mân­tui­rea mea și a lor. Că Tu ești Doamne, Cel ce odinioară ai zis:

Citeşte:

Rugăciune începătoare de dimineață. Este bine s-o rostești în fiecare zi
Rugăciune de mulțumire și recunoștință către sfinți. Pentru Dumnezeu și Maica Domnului

„Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca acestora este împărăția cerurilor”, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste cape­tele lor și i-ai binecuvântat. În­suți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie pă­rinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvâr­șind numai ce este bun și plăcut Ție, că bine­cu­vân­tat ești în vecii vecilor. Amin.”

Îți recomandăm și

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *