Câți bani primesc tinerii căsătoriți în 2022

Câți bani primesc tinerii căsătoriți în 2022. Unde se depun actele și ce trebuie să conțină dosarul. Atenție, lista este lungă

Tinerii din Bucureşti care se vor căsători în 2022 vor pimi un stimulent considerabil. Trebuie, însă, să îndeplinească anumite condiţii şi să depună un dosar ce va conţine mai multe documente.

Stimulentul financiar are o valoare de 1500 de lei şi se oferă doar dacă cel puţin unul dintre soţi se află la prima căsătorie.

Ce trebuie să conţină dosarul pentru stimulentul de căsătorie în 2022?

Cel puţin unul dintre aceştia trebuie să fie de minimum 6 luni cetăţeni ai oraşului Bucureşti, ori să aibă viză de flotant de tot atâta timp.

Unul dintre soţi trebuie să aibă vârsta curpinsă între 18 şi 35 de ani şi să nu fie înregistraţi cu datorii la bugetul local. Dosarul trebuie să conţină următoarele acte şi nu este permis să se facă rabat:

  • Cerere tip (se completează de către soțul care este titularul contului bancar);
  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care se va semna și completa de către ambii soți, în fața reprezentantului de la Biroul pentru Relații cu Publicul al CTMB în cazul depunerii fizice a dosarului;
  • Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți, valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie; în cazul sotului care își schimbă numele dupa căsătorie copiile C.I vor fi în incidența prevederilor art.4, alin. 5 din Lege a 551/2020 și vor fi acceptate si copiile C.I. conforme cu originalul, cu numele purtat anterior căsătoriei;
  • Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; în cazul căsătoriei oficiate în străinătate se va depune dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române;
  • Extras de cont din care să reiasă titularul contului și codul IBAN. Titularul contului va fi și semnatarul cererii. Datele bancare trebuie să fie actualizate;
  • Act doveditor prin care cel puțin unul din soți atestă domiciliul sau reședința în municipiul București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii – copie C.I. copie C.I. cu viză de reședință, istoricul de domiciliu/reședință;
  • Certificate de atestare fiscală din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii eșalonate către bugetul local.

De reţinut este faptul că atunci când veţi merge să depuneţi dosarul trebuie să aveţi la voi şi toate actele în original la care aţi făcut copii. Totodată, dosarele pentru stimulentele financiare se depun, indiferent în ce sector aveţi domiciliul, doar la Biroul de Relaţii cu Publicul din Calea 13 Septembrie 168-184, sector 4, București.

Există şi posibilitatea de a încărca dosarul online, pe adresa constituireafamiliei@ctmb.eu. Totul după ce pandemia de coronavirus şi restricţiile dure au împânzit Bucureştiul şi nu numai.

Îți recomandăm și